LEIKKILUOLA UUDISTUU KESÄN AIKANA. LEIKKILUOLA FÖRNYAS UNDER SOMMAREN. HELSINKI PLAYGROUND WILL BE RENEWED DURING THE SUMMER.

LEIKKILUOLA UUDISTUU KESÄN AIKANA. Leikkiluola on kiinni 1.6.-31.7.2016. Kokonaan uudistettu Leikkiluola pyritään avaamaan 1.8.2016. --------------------------------------------------------------------------- LEIKKILUOLA FÖRNYAS UNDER SOMMAREN. Leikkiluola är stängd mellan 1.6.-31.7.2016. Den förnyade innelekplasen öppnas 1.8.2016 ------------------------------------------------------------------------------------------- HELSINKI PLAYGROUND WILL BE RENEWED DURING THE SUMMER. Playground will be closed 1.6.-31.7.2016. The brand new playground venue will open 1.8.2016.